Yhdistys

Orkesterin taloutta ja hallintoa hoitaa yhdistys Pirtin Puhaltajat ry.

Orkesteri valitsee vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa
yhdistyksen johtokunnalle puheenjohtajan ja neljä johtokunnan jäsentä.

Kapellimestari osallistuu johtokunnan toimintaan taiteellisena johtajana.

Johtokunnan jäsenet:

Lauri Lipasti, puheenjohtaja

Paula Sihto, sihteeri

Timo Nummela, rahastonhoitaja

Olli Juvonen

Heikki Teittinen