Yhdistys

Orkesterin taloutta ja hallintoa hoitaa yhdistys Pirtin Puhaltajat ry.

Orkesteri valitsee vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa

yhdistyksen johtokunnalle puheenjohtajan ja neljä johtokunnan jäsentä.

Kapellimestari osallistuu johtokunnan toimintaan taiteellisena johtajana.

Johtokunnan jäsenet:

Lauri Lipasti, puheenjohtaja
Kati Inkinen, varapuheenjohtaja
Matti Tiivola, sihteeri
Heli Tapanainen, rahastonhoitaja
Tuula Paalanen-Luosto, projektit