Yhdistys

Orkesterin taloutta ja hallintoa hoitaa yhdistys Pirtin Puhaltajat ry.

Orkesteri valitsee vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa

yhdistyksen johtokunnalle puheenjohtajan ja neljä johtokunnan jäsentä.

Kapellimestari osallistuu johtokunnan toimintaan taiteellisena johtajana.

Johtokunnan jäsenet:

Lauri Lipasti, puheenjohtaja

Paula Sihto, varapuheenjohtaja

Matti Tiivola, sihteeri

Pekka Lehtinen, rahastonhoitaja

Heikki Teittinen